Kraków

Obecnie Biblioteka Książąt Czartoryskich tworzą dwa działy: XVI. Księgozbiór Czartoryskich oraz XVII. Archiwum i Zbiór Rękopisów Czartoryskich. Czasowo przechowywany jest tu również zbiór rękopisów z Działu VIII.
Muzeum posiada bogaty zbiór dzieł sztuki polskiej i nie tylko co stawia je na pozycji jednej z najważniejszych i najciekawszych kolekcji nie tylko w Polsce, ale na świecie.
Apteka "Pod Orłem" jest oddziałem Muzeum Historycznego Miasta Krakowam. Znajduje się w niej stała wystawa zatytułowana "Apteka w getcie krakowskim" a poświęcona tematyce zagłady Żydów krakowskich.