Krakowski Kazimierz – miasto dwóch kultur

      Krakowski Kazimierz do początku XIX wieku funkcjonował jako osobne miasto założone w pierwszej połowie XIV wieku przez króla Polski Kazimierza Wielkiego. Król Kazimierz lokując nowe miasto nadal mu także przywileje handlowe, dzięki którym mogło się rozwijać. W XV wieku Kazimierz stał się miastem dwóch kultur: chrześcijańskiej i żydowskiej, które funkcjonowały ze sobą przez kilka wieków. Osiedlenie się Żydów w okolicy obecnej ulicy Szerokiej spowodowane było zamieszkami antyżydowskimi, które wybuchły w Krakowie za czasów króla Jana Olbrachta. Na Kazimierzu, w rejonie obecnej ulicy Szerokiej powstało wyodrębnione z chrześcijańskiego Kazimierza miasto żydowskie – Oppidum Judeorum, które nieprzerwanie trwało aż do marca 1941 roku, kiedy hitlerowcy przenieśli ludność żydowską do utworzonego na terenie Podgórza getta.

      Trasę wycieczki możemy podzielić, zwiedzając miejsca związane tylko z kulturą żydowską lub kulturą chrześcijańską. Możemy także obie trasy połączyć w jedną, zwiedzając wybrane przez Państwa miejsca.

Kazimierz chrześcijański

Kazimierz żydowski

Jeśli jesteś zainteresowana/ny zwiedzeniem opisanej trasy z profesjonalnym przewodnikiem użyj formularza aby się z nami skontaktować aby uzyskać więcej informacji.