Kazimierz chrześcijański

      Zwiedzanie rozpoczynamy od najważniejszego punktu w dawnym mieście Kazimierzu – od kazimierskiego rynku, zwanego Placem Wolnica, na którym do dziś znajduje się kazimierski Ratusz. Obecnie budynek ratusza miejskiego mieści w swoich zabytkowych wnętrzach eksponaty Muzeum Etnograficznego w Krakowie, które prezentuje na wystawie stałej zbiory sztuki ludowej XIX wieku.

      Z Placu Wolnica udamy się do pobliskiego kościoła pod wezwaniem Bożego Ciała. To dawna fara miejska Kazimierza, która pełniła w Kazimierzu takie same funkcje jak kościół mariacki w Krakowie. Poznają Państwo historię kościoła i znajdującego się obok klasztoru Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich. Zwiedzimy piękne, gotyckie wnętrze i odwiedzimy miejsce spoczynku świętego Stanisława Sołtysa, zwanego także Kazimierczykiem.

      Nieopodal kazimierskiego Ratusza znajduje się zabytkowy budynek zwany „Domem Esterki”, w którym również znajdują się sale wystawowe wspomnianego wyżej muzeum. Poznają Państwo związaną z tym budynkiem romantyczną legendę, której bohaterem jest sam założyciel miasta. Stąd przejdziemy pod barokowy kościół noszący wezwanie Świętej Trójcy. Z perspektywy ulicy Krakowskiej oglądniemy piękną fasadę kościoła i udamy się pod pobliskie schronisko Braci Albertynów, w którym zmarł założyciel zgromadzenia Adam Chmielowski, znany także jako święty Brat Albert.

      Następnie ulicą Skawińską i Augustiańską dojdziemy do kościoła śś. Katarzyny i Małgorzaty. Tutaj poznają Państwo historię powstania świątyni, fundacji pokutnej króla Kazimierza Wielkiego oraz historię św. Rity, która jest otoczona szczególnym kultem w tym kazimierskim kościele. Wejdziemy także na krużganki przy klasztorze Zakonu Świętego Augustyna i odwiedzimy miejsce spoczynku błogosławionego Izajasza Bonera. Stąd udamy się na Skałkę.

      Skałka jest ostatnim punktem naszej wycieczki. To miejsce szczególne dla polskich chrześcijan. Poznają tutaj Państwo historię kościoła a także tragiczne losy krakowskiego biskupa Stanisława, pierwszego polskiego świętego. Odwiedzimy także krakowski panteon, gdzie pochowani są Polacy, którzy zostali wyróżnieni pochówkiem na Skałce w dowód zasług dla polskiej kultury i nauki. Nie możemy także zapomnieć o sadzawce św. Stanisława, która przez długie wieki słynęła z cudownej wody, leczącej różne schorzenia oczu.

Jeśli jesteś zainteresowana/ny zwiedzeniem opisanej trasy z profesjonalnym przewodnikiem użyj formularza aby się z nami skontaktować aby uzyskać więcej informacji.