Szlak świętych i błogosławionych

      Już od średniowiecza mówiono o Krakowie, że gdyby nie było Rzymu, to Kraków byłby drugim Rzymem. W mieście znajdowała się bardzo duża liczba kościołów, z których znaczna większość dotrwała do czasów współczesnych. Rangę i prestiż miasta w tamtych czasach podnosiły relikwie świętych, które znajdowały się w krakowskich kościołach. Pierwszym świętym w Krakowie był św. Florian, „importowany” z Rzymu. Po śmierci biskupa krakowskiego Stanisława wzrosło znaczenie miasta. Z czasem poprzez wieki świętych w Krakowie przybywało. Wiek XV to "Felix saeculum Cracoviae" - szczęśliwy wiek Krakowa. W tym czasie żyją w Krakowie tacy świątobliwi mężowie jak św. Jan z Kęt, św. Szymon z Lipnicy, św. Stanisław Kazimierczyk, bł. Michał Giedroyć, bł. Izajasz Boner czy Świętosław Milczący. Zwiedzając dziś miasto można niemal w każdej świątyni w obrębie dawnego lokacyjnego Krakowa czy Kazimierza znaleźć miejsce kultu związane z krakowskimi błogosławionymi i świętymi.

     Jako krakowski przewodnik polecam Państwu tę nietypową, sakralną trasę. Będą mieć Państwo okazję poznać bliżej krakowskich świętych, tych bardzo popularnych jak i mniej znanych. Wymienione poniżej kościoły znajdują się w centrum Krakowa, w niewielkiej odległości od siebie co znacznie ułatwi Państwu zwiedzanie. Oczywiście możemy się także wybrać do miejsc oddalonych od centrum np. do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego związanego z św. Faustyną Kowalską czy Sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta-Adama Chmielowskiego.

Kościół św. Floriana

Kościół jest miejscem kultu św. Floriana, który był pierwszym patronem miasta Krakowa a także pierwszym świętym, którego relikwie znajdowały się w Krakowie. Został ufundowany przez księcia Kazimierza Sprawiedliwego i biskupa krakowskiego Gedeona w XII wieku właśnie dla przywiezionych z Rzymu relikwii świętego. Według legendy, ze świętych znajdujących się w Watykanie tylko św. Florian chciał udać się do nieznanej i mroźnej Polski.

Kościół św. Marka

Świątynia jest jednym z najstarszych zabytków architektury sakralnej Krakowa, była ufundowana wkrótce po lokacji Krakowa przez księcia Bolesława Wstydliwego i ma tak długą historię jak KrakówJ. W świątyni, obok głównego ołtarza znajduje się nagrobek bł. Michała Giedroycia, zakonnika zmarłego w opinii świętości. Pomimo swego kalectwa, wsławił się pobożnością i ofiarną służbą bliźnim. Szerzył także w Krakowie kult Męki Pańskiej. Jego sława, pobożność oraz cuda jakie zostały zdziałane przez tego sługę wsławiły konwent krakowskich Marków.

Kolegiata św. Anny

Kolegiata św. Anny jest kościołem uniwersyteckim i najokazalszą barokową świątynią w Krakowie, do jej fundacji przyczynił się sam król Jan III Sobieski. Kościół jest miejscem kultu św. Jana Kantego, filozofa, teologa i wykładowcy krakowskiej Almae Matris, który za życia mieszkał nieopodal w średniowiecznym budynku Collegium Maius. W XV-wiecznym Krakowie zasłynął dokonując wielu cudów. W transepcie kościoła znajduje się barokowa konfesja ze szczątkami świętego, przy której do dziś znajdują się ofiarowane przez Jana III Sobieskiego buńczuki tureckie, zdobyte pod Wiedniem.

Klasztor Ojców Franciszkanów i kościół św. Franciszka z Asyżu

W bocznej kaplicy kościoła znajduje się kaplica z relikwiami bł. Salomei – siostry księcia Bolesława Wstydliwego, założyciela Krakowa. Salomea była pierwszą polską Klaryską (żeński zakon św. Franciszka).

Natomiast w kaplicy Męki Pańskiej znajdują się doczesne szczątki bł. Anieli Salwy beatyfikowanej przez Jana Pawła II na krakowskim Rynku. Błogosławiona Aniela Salawa była służącą, tercjarką świeckiego zakonu Franciszkanów. Służyła Bogu i ludziom, niezależnie od ich pozycji, wyznania czy narodowości.

Z krakowskim klasztorem Franciszkanów związana jest osoba św. Maksymiliana Marii Kolbego, który w latach 1919-1922 pracował w tym klasztorze, a także błogosławionego Jana Pawła II, który jako biskup krakowski modlił się często w jednej z ławek znajdujących się w kościele.

Klasztor Ojców Dominikanów i kościół św. Trójcy

Święty Jacek był pierwszym polskim Dominikaninem. Jak głosi legenda, swój habit otrzymał od założyciela zgromadzenia, świętego Dominika. Przybył do Krakowa w 1222 roku i podjął się zadania stworzenia w Krakowie zgromadzenia dominikanów. Marmurowe schody w kościele prowadzą do kaplicy św. Jacka, w której znajduje się jego grób. Kult świętego szerzy się w Krakowie i jego okolicach już od śmierci zakonnika w XIII wieku. To temu świętemu zawdzięczmy powiedzenie „święty Jacku z pierogami, módl się za nami” J.

Kościół śś. Stanisława i Wacława-katedra wawelska

Kościół katedralny jest przede wszystkim miejscem kultu pierwszego polskiego świętego –biskupa Stanisława. Jego ciało przeniesiono do tej świątyni z kościoła na Skałce, gdzie jak głosi legenda został zabity. Miejscem kultu św. Stanisława jest ołtarz na przecięciu naw katedralnych z piękną, barokową, wykonaną ze srebra trumną.

W obejściu ołtarza znajduje się jeszcze jedno miejsce kultu związanego z królową Jadwigą. To ołtarz w ambicie katedralnym z tzw. Czarnym Krucyfiksem przed którym, według legendy miała modlić się polska królowa.

W katedrze znajdują się także relikwie pierwszego polskiego dziejopisa, Wincentego Kadłubka. Od niedawna jest to także miejsce kultu błogosławionego Jana Pawła II, który zawsze, w szczególny sposób odnosił się do tej świątyni.

Klasztor Ojców Bernardynów i kościół św. Bernardyna ze Sieny

Do prezbiterium przylega kaplica z relikwiami św. Szymona z Lipnicy, bernardyńskiego zakonnika, który zmarł podczas zarazy w 1482 roku. Był przykładem oddania bliźnim i wzorem służby zakonnej.

Obok wejścia na teren klasztoru znajduje się studnia, według tradycji wykopana przez św. Szymona z Lipnicy. Jeszcze na początku XX w. wodę z tej studni uważano za leczniczą.

Kościół śś. Michała i Stanisława na Skałce

Tradycja wiąże ten kościół z miejscem śmierci pierwszego świętego na ziemiach polskich, biskupa krakowskiego Stanisława. Miał on zginąć z wyroku królewskiego, który był wynikiem konfliktu pomiędzy Bolesławem Śmiałym a biskupem Stanisławem. Jak mówi wielowiekowa tradycja, to z jego śmiercią związana jest klątwa dotycząca polskich królów o imieniu Stanisław J.

Przed kościołem znajduje się także cudowna sadzawka, której woda od wieków leczyła schorzenia oczu.

Klasztor Ojców Augustianów i kościół śś. Katarzyny i Małgorzaty

Kościół znajduje się w sąsiedztwie krakowskiej Skałki. Związany jest z nim kult błogosławionego Izajasza Bonera, który obok kilku innych świętych żyjących w XV wieku chadzał kazimierskimi i krakowskimi ulicami. Był doktorem teologii, kierował katedrą nauk teologicznych Akademii Krakowskiej. To dzięki niemu odbudowano świątynię po zniszczeniach w czasie trzęsienia ziemi, poddał także renowacji malowidło ścienne na krużgankach klasztornych przedstawiające Matkę Boską Pocieszenia. Legenda mówi, że właśnie przed tym wizerunkiem miał dokonać cudu wskrzeszając dziecko.

Klasztor Kanoników Regularnych Laterańskich i kościół Bożego Ciała

W 2009 roku ta parafia dawnego miasta Kazimierza obchodziła wielkie święto związane z kanonizacją świętego Stanisława Sołtysa zwanego Kazimierczykiem. Pochodził z Kazimierza i z tym miastem związał swoje życie. Obok Izajasza Bonera był drugim świątobliwym zakonnikiem związanym z Kazimierzem. Był kaznodzieją w farze miejskiej Kazimierza czyli w kościele Bożego Ciała, jego postępowanie wzbudzało wśród wiernych respekt i zaufanie. Już za życia uważany był za świętego.

Cena oprowadzania po niniejszej trasie uzależniona jest ilości osób oraz ilości zwiedzanych docelowo obiektów. Należy również wziąść pod uwagę, że nie zawsze wszystkie obiekty są udostępnione do zwiedzania.  Jeśli jesteś zainteresowana/ny zwiedzeniem opisanej trasy z profesjonalnym przewodnikiem użyj formularza aby się z nami skontaktować aby uzyskać więcej informacji.